מרפאות

אסיא-א', נתיבות

כתובת:

רח' ירושלים 18, נתיבות

טלפון:

08-9944924

פקס:

08-9943473

שירותים:

רפואת משפחה
אינהלציות
בדיקת סוכר
עירוי נוזלים
חבישות פשוטות
א.ק.ג
רופא פסיכיאטר (ימי ג')

אסיא-נינט (ב'), נתיבות

כתובת:

רח' ירושלים 136 מרכז קולק, נתיבות

טלפון:

08-9930630

פקס:

08-9931288

שירותים:

רפואת משפחה
אינהלציות
בדיקת סוכר
עירוי נוזלים
חבישות פשוטות
מרפאת שיניים - אסיא דנט
א.ק.ג

אסיא-קהילה, נתיבות

כתובת:

רח' האר"י 86, שכ' גבעת שפרה, נתיבות

טלפון:

08-6261451

פקס:

08-9930571

שירותים:

רפואת משפחה
אינהלציות
בדיקת סוכר
עירוי נוזלים
חבישות פשוטות
מעבדת דם ושתן
רפואת נשים
א.ק.ג

אסיא-רימון (ג'), באר-שבע

כתובת:

רח' חיים לנדאו 6, מרכז גולדה, שכונה י"א, ב"ש

טלפון:

08-6440040/1

פקס:

08-6419989

שירותים:

רפואת משפחה
אינהלציות
בדיקת סוכר
עירוי נוזלים
חבישות פשוטות
מעבדת דם ושתן
א.ק.ג

אסיא-נחל-עשן, באר-שבע

כתובת:

רח' חנה רובינא 22, שכ' נחל-עשן, ב"ש

טלפון:

08-6106575

פקס:

08-6106570

שירותים:

רפואת משפחה
אינהלציות
בדיקת סוכר
עירוי נוזלים
חבישות פשוטות
מעבדת דם ושתן
רפואת נשים
א.ק.ג

אסיא – רמות

כתובת:

רח' הדעת 102 , מרכז מסחרי גל, ב"ש

טלפון:

08-9230506

פקס:

08-9230485

שירותים:

רפואת משפחה
אינהלציות
בדיקת סוכר
עירוי נוזלים
חבישות פשוטות
מעבדת דם ושתן
א.ק.ג

אסיא-אדי, דימונה

כתובת:

רח' בר-יוחאי 1/6, שכ' תשלו"ז, דימונה

טלפון:

08-6573020/1

פקס:

08-6573373

שירותים:

רפואת משפחה
אינהלציות
בדיקת סוכר
עירוי נוזלים
חבישות פשוטות
מעבדת דם ושתן
א.ק.ג

אסיא – אשקלון

כתובת:

רח' אייר 5 ,שכ' נווה הדרים, אשקלון

טלפון:

08-6755674/6

פקס:

08-6755678

שירותים:

רפואת משפחה
אינהלציות
בדיקת סוכר
עירוי נוזלים
חבישות פשוטות
מעבדת דם ושתן
א.ק.ג